• Bajes Boek Online

De auteurs

Gerard de Jonge

Gerard de Jonge

Gerard de Jonge was tot zijn emeritaat bijzonder hoogleraar detentierecht aan de Universiteit Maastricht. Eerder deed hij als advocaat te Rotterdam veel beklag- en beroepszaken voor gedetineerden. Daar schreef hij, samen met Rino Verpalen en Hans van de Velde, in 1982 de eerste versie van het Bajesboek. Hij was nauw betrokken bij de herziening de European Prison Rules die sinds 2006 een belangrijke richtlijn zijn voor een behoorlijke bejegening van gedetineerden in alle 47 lidstaten van de Raad van Europa.

Hettie Cremers

Hettie Cremers

Hettie Cremers was vanaf 1992 werkzaam bij het Bureau Rechtshulp en sinds 2001 als zelfstandig advocaat, thans bij Advocatenkantoor Cremers te ’s-Hertogenbosch. Zij voert veel beklag- en beroepszaken en soms civiele procedures voor gedetineerden. Tevens geeft zij geregeld cursussen detentierecht. Mr. Cremers is naast het detentierecht nog gespecialiseerd in het (jeugd)strafrecht en het psychiatrisch patiëntenrecht. Zij is lid van Forum Levenslang, de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten (VNJA) en de Vereniging Psychiatrisch Patiëntenrecht Advocaten (vPAN). Vanaf de vijfde druk in 1999 schreef zij ook mee aan het Bajesboek.

Judith Serrarens

Judith Serrarens

Judith Serrarens is sinds 1993 advocaat. Tot 2015 was zij advocaat en docent bij de Advocatenpraktijk Universiteit Maastricht. Momenteel is zij werkzaam bij het kantoor Keulers & Partners te Beek (L). Binnen haar (strafrecht)praktijk ligt het accent op het verlenen van rechtsbijstand aan gedetineerden en TBS-gestelden. Zij is lid van de Vereniging van TBS-advocaten en het Forum Levenslang.