• Bajes Boek Online

Over

Waarom een BajesboekOnline
Het BajesboekOnline is de voor iedereen toegankelijk webversie van het papieren Bajesboek dat in 1982 voor het eerst is verschenen en dat sindsdien nog vijf, telkens herziene, drukken beleefde. Hoewel er op het internet veel ‘losse’ informatie over het gevangeniswezen en de rechtspositie van gedetineerden beschikbaar is, blijkt er nog steeds behoefte te zijn aan een samenhangend, logisch opgebouwd overzicht van de regels waar gedetineerden elke dag mee te maken hebben. De laatste (papieren) druk uit 2008 is nogal verouderd. Vandaar dit BajesboekOnline.

Voor wie het BajesboekOnline bestemd is
Het BajesboekOnline is in de allereerste plaats bedoeld voor de plusminus 8.000 personen die op het moment dat u dit leest in huizen van bewaring en gevangenissen van hun vrijheid zijn beroofd en – in mindere mate - voor hen die in een Inrichting voor Stelselmatige Daders verblijven. De rechten en plichten van hen die in een detentiecentrum voor uitzetbare vreemdelingen, in een Justitiële Jeugdinrichting of in een Forensisch Psychiatrisch Centrum of Forensisch Psychiatrische Kliniek verblijven komen hier alleen zijdelings aan de orde.

De auteurs

Gerard de Jonge

Gerard de Jonge

Gerard de Jonge was tot zijn emeritaat bijzonder hoogleraar detentierecht aan de Universiteit Maastricht. Eerder deed hij als advocaat te Rotterdam veel beklag- en beroepszaken voor gedetineerden. Daar schreef hij, samen met Rino Verpalen en Hans van de Velde, in 1982 de eerste versie van het Bajesboek. Hij was nauw betrokken bij de herziening de European Prison Rules die sinds 2006 een belangrijke richtlijn zijn voor een behoorlijke bejegening van gedetineerden in alle 47 lidstaten van de Raad van Europa.

Hettie Cremers

Hettie Cremers

Hettie Cremers was vanaf 1992 werkzaam bij het Bureau Rechtshulp en sinds 2001 als zelfstandig advocaat, thans bij Advocatenkantoor Cremers te ’s-Hertogenbosch. Zij voert veel beklag- en beroepszaken en soms civiele procedures voor gedetineerden. Tevens geeft zij geregeld cursussen detentierecht. Mr. Cremers is naast het detentierecht nog gespecialiseerd in het (jeugd)strafrecht en het psychiatrisch patiëntenrecht. Zij is lid van Forum Levenslang, de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten (VNJA) en de Vereniging Psychiatrisch Patiëntenrecht Advocaten (vPAN). Vanaf de vijfde druk in 1999 schreef zij ook mee aan het Bajesboek.

Judith Serrarens

Judith Serrarens

Judith Serrarens is sinds 1993 advocaat. Tot 2015 was zij advocaat en docent bij de Advocatenpraktijk Universiteit Maastricht. Momenteel is zij werkzaam bij het kantoor Keulers & Partners te Beek (L). Binnen haar (strafrecht)praktijk ligt het accent op het verlenen van rechtsbijstand aan gedetineerden en TBS-gestelden. Zij is lid van de Vereniging van TBS-advocaten en het Forum Levenslang.